LIČNE KONSULTACIJE

U višegodišnjem radu sa klijentima kao kvalifikovani Bahov praktičar, koristim cvetne esencije kao pomoć kod najrazličitijih emotivnih problema , kod dece , tinejdžera i odraslih ljudi. Koristim Bahove kapi kao osnovu, uz upotrebu Kalifornijskih i kristalnih esencija u specifičnim situacijama.  U radu takođe koristim tehnike samopomoći kojima se klijent obučava da sam sebi pomogne kada je u krizi ili kada mu pomoć sa strane nije dostupna: Eft, Faster Eft, Hooponopono, energetske vežbe i vežbe disanja , vizualizaciju i meditaciju po potrebi. Sve tehnike , uključujući i kapi su potpuno bezbedne i mogu se koristiti kao samostalna terapija ili podrška postojećoj terapiji zvanične medicine . Iz mog iskustva , ovo su neki od problema koji se dobro tretiraju postojećim metodama :

NESIGURNOST, ŽALOST, TUGA , LJUBOMORA , BES , NESANICA , DEPRESIJA,  STRAHOVI , BRIGE , PROBLEMI U UČENJU, PROBLEMI U BRAKU I PARTNERSKIM ODNOSIMA , PROBLEMI NA POSLU , NEZADOVOLJSTVO IZGLEDOM, POBOLJŠANJE SPORTSKIH PERFORMANSI, KONCENTRACIJE I MOTIVACIJE

Konsultacije se obavljaju lično,  putem telefona ili Skype. Konsultacije se zakazuju a  više informacija možete dobiti telefonom ili putem meila.