ADHD-iz holističkog ugla

ADD i ADHD su dve skraćenice koje označavaju poremećaj pažnje i poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću. ADHD nije bolest, već skup različitih simptoma koji mnoge zbunjuje. Nije bolest, ali se tretira lekovima. Po američkim podacima iz 2011. broj dece koja imaju ADHD kreće se oko 11%. Tendencija svuda u svetu je da se broj dece sa ...